دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۸)
صفحه ۱ از ۲
اثر مهرهای هخامنشی برجای مانده بر گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید: تصاویر نبرد پهلوانی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: مارگات کول‌روت - نویسنده: مارک گریسون قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
سفال دوره نوسنگی در فلات مرکزی ایران
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: صادق ملک‌شهمیرزادی - ویراستار: عادله مشایخی قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۷۵۰
‏‫سکه‌‌‌های ایران در دوره اسلامی از آغاز تا برآمدن سلجوقیان‮
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: حسن رضایی‌باغ‌بیدی قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
امیر معبد: مجسمه، چیدمان
ناشر:روزنه پدیدآور: - گردآورنده: هلیا دارابی - طراح: محمدمهدی صنعتی قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
آموزش هنر و فن سفال‌گری و سرامیک
ناشر:دانشگاه هنر پدیدآور: - ویراستار: عزیزه پنجوینی - مترجم: سعید گرجستانی قیمت:۵۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۵۰۰۰
پیدایش و سیر تحول مهرهای ایرانی (با تاکید بر مهرهای شاخص عهد صفوی)
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: حسین یاوری - نویسنده: نسرین سیدرضوی قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: مجسمه‌سازی (برگرفته از صنایع دستی)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: زهرا موسوی‌خامنه قیمت:۴۱۵۰۰ قیمت سایت:۳۹۴۲۵
برنزریزی آثار هنری به روش موم‌زدایی (بررسی مصور تکنیک و مراحل اجرایی این هنر قدیمی و ستودنی)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: هری جکسون - نویسنده: جان واکر قیمت:۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰
تاریخ سکه: از قدیم‌ترین ازمنه تا دوره ساسانیان (جلد اول)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: ملکه(بیانی) ملکزاده قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
پیکره‌ی شاپور اول: در زمینه‌ی سنگ‌تراشی و تندیس‌سازی ساسانیان
ناشر:نشر ماهی پدیدآور: - نویسنده: رضا گروسی قیمت:۵۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰
تندیس‌گری و شمایل‌نگاری در ایران پیش از اسلام
ناشر:نشر ماهی پدیدآور: - مترجم: علی اکبر وحدتی - نویسنده: اورلی دیمز قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
سفال و سفالگری در ایران: از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: سیف‌الله کامبخش‌فرد قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰