دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۷۳۷)
صفحه ۱ از ۶۱
999 پلان مسکونی در زمین‌های محدود: براساس ضوابط و مقررات شهرداری
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: سیدابوالقاسم سیدصدر قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
101 چیزی که در مدرسه معماری آموختم
ناشر:کتاب وارش پدیدآور: - مترجم: سیده‌صدیقه قویدل - نویسنده: ماتئو فردریک قیمت:۸۰۱۰۱ قیمت سایت:۸۰۱۰۱
Neufert: Architects'Data
ناشر:آزاده پدیدآور: - نویسنده: پیتر نویفرت - نویسنده: ارنست نویفرت قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
456 پلان مسکونی و محاسباتی
ناشر:آثار اندیشه پدیدآور: - نویسنده: سیدابوالقاسم سیدصدر قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
50 معمار که باید آنها را بشناسیم
ناشر:مقدس پدیدآور: - نویسنده: ایزابل کوهل - نویسنده: کریستینا لوییس قیمت:۱۰۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۸۰۰۰
Illustrated dictionary of architectural preservation: restoration, renovation, rehabilication, ...
ناشر:آذرخش پدیدآور: - نویسنده: Ernest Burden قیمت:۵۷۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۰۰۰
101 نکته‌ای که در مدرسه معماری آموختیم
ناشر:حرفه هنرمند پدیدآور: - نویسنده: ماتئو فردریک - مترجم: احسان شیخ‌الحرم قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
101 چیزی که در مدرسه معماری آموختم
ناشر:کتاب آراد پدیدآور: - مترجم: سیده‌صدیقه قویدل - نویسنده: ماتئو فردریک قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
Persian gulf Islamic architecture
ناشر:رهنما پدیدآور: - نویسنده: Farry Kazerooni قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
475 نکته در کنکور کارشناسی ارشد معماری
ناشر:کاوش پرداز پدیدآور: - نویسنده: مامک صلواتیان - نویسنده: محمد فرزین‌مقدم قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰