دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۳۷)
صفحه ۱ از ۱۱
از سیر تا پیاز ساختمان‌سازی اجرای نقاشی ساختمان
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: امیر سرمدنهری قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
‏‫آموزش اجرایی از خاک تا ساخت‮‬
ناشر:آذر پدیدآور: - نویسنده: داود رمضانی قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
1001 نکته عمرانی
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا فاضل‌زاده قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
از سیر تا پیاز ساختمان‌سازی اجرای سنگ‌کاری ساختمان
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: امیر سرمدنهری قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
از سیر تا پیاز ساختمان‌سازی اجرای ساختمان‌های فولادی (مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی)
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: امیر سرمدنهری قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
از سیر تا پیاز ساختمان‌سازی محاسبات ساختمانی (مطابق بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی)
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: امیر سرمدنهری قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
آیین‌نامه زلزله 2800: طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله - آئین کار
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: مهدی تولائی - نویسنده: علی حکمت‌اندیش قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله: استاندارد 84-2800
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - ویراستار: امیر عشیری - طراح: مجید موسی‌نژاد قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
آسایش حرارتی
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - نویسنده: قاسم حیدری‌نژاد - نویسنده: شهرام دلفانی قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰
آنالیز و طراحی دیوارهای برشی
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - نویسنده: علی خیرالدین قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
ارتباطات در پروژه‌های عمرانی (نظری و عملی)
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - نویسنده: اندریو دنتی - نویسنده: دیوید مور قیمت:۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰