دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۴۰)
صفحه ۱ از ۳۷
‏‫LEED معیاری برای ساختمان سبز‬
ناشر:یزدا پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا سلطاندوست - نویسنده: سهند سلطاندوست قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
1001 نکته عمرانی
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا فاضل‌زاده قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
آئین‌نامه ایمنی عملیات تخریب سازه‌ها کوئینزلند استرالیا 2013
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - مترجم: مهدی روانشادنیا - مترجم: میلاد فولادی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
1001 مدل پنجره
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - طراح: مهدی پرنا قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
1000 سوال و 1000 جواب تاسیسات طبق استانداردهای: 2/1/92/41-8 و 2/1/83/41-8 , 2/2/06/71-8
ناشر:صفار پدیدآور: - نویسنده: علی مسگری قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
آئین‌نامه زلزله 2800: شرحی بر آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله
ناشر:سهادانش پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
400 مدل پنجره
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: مهدی پرنا قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
Design manual for heating, ventilation and air conditioning with coordinated standard details
ناشر:نگین دانش پدیدآور: - نویسنده: Lee Kendrick - نویسنده: Julian Gonzalez قیمت:۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰
آب و فاضلاب
ناشر:یزدا پدیدآور: - مترجم: رامین تابان - نویسنده: کورکی بینگلی قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
127 طرح درب به سبک پرسپکتیو کاوالیر
ناشر:همایون جاودانی‌ صنعتگر مقدم پدیدآور: - نویسنده: همایون جاودانی‌صنعتگرمقدم قیمت:۴۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰
127 طرح نرده به سبک پرسپکتیو کاوالیر
ناشر:همایون جاودانی‌ صنعتگر مقدم پدیدآور: - نویسنده: همایون جاودانی‌صنعتگرمقدم قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰