دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۴)
صفحه ۱ از ۱
کتاب‌آرایی در تمدن اسلامی ایران
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا کارگر - نویسنده: م‍ج‍ی‍د س‍اری‍خ‍ان‍ی‌ قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۵۵۰۰
تاریخ طراحی گرافیک
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: فیلیپ مگز - مترجم: ناهیداعظم فراست قیمت:۲۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۲۵۰
طراحی مهندسی سازه مبلمان
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: قنبر ابراهیمی قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با سنسورها و کاربرد آن‌ها
ناشر:ادبستان پدیدآور: - نویسنده: علی مرادی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: کتاب‌آرایی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: زهرا رهنورد قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۲۵۰
مدیریت تولید پوشاک = Clothing production management
ناشر:مردوک پدیدآور: - مترجم: احسان سلطانی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
ساختمان و کاربرد: دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی و غیرالکتریکی
ناشر:ابجد پدیدآور: - نویسنده: فریدون قیطرانی - ویراستار: محسن کرمانی‌پور قیمت:۳۷۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰
خراطی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: داود ملایی‌اونجی قیمت:۲۳۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۸۵۰
رویه کوبی مبل
ناشر:ارمغان پدیدآور: - نویسنده: حمید طوجی قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
تاریخ طراحی گرافیک
ناشر:وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پدیدآور: - نویسنده: ناهیداعظم فراست - نویسنده: غلامحسین فتح‌اله‌نوری قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰