دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۹)
صفحه ۱ از ۲
تاریخ طراحی گرافیک [کد 973 ] ( ویراست دوم با تجدید نظر اساسی)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: فیلیپ مگز - مترجم: ناهیداعظم فراست قیمت:۲۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰۰
تاریخ طراحی گرافیک
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: فیلیپ مگز - مترجم: ناهیداعظم فراست قیمت:۲۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۲۵۰
آشنایی با سنسورها و کاربرد آن‌ها
ناشر:ادبستان پدیدآور: - نویسنده: علی مرادی قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
ابزار دقیق و کنترل فرآیند به ضمیمه آزمایشگاه
ناشر:صفار پدیدآور: - نویسنده: محسن تقوی‌فر قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی: کتاب‌آرایی [کد 1092 ]
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: زهرا رهنورد قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۲۰۰۰
ابزار دقیق: تئوری و عملی
ناشر:طراح پدیدآور: - نویسنده: مارتین هیل - نویسنده: جان‌دیوید ترنر قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
تئوری و عملی ابزار دقیق
ناشر:طراح پدیدآور: - نویسنده: جان ترنر - نویسنده: مارتین هیل قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
خراطی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: داود ملایی‌اونجی قیمت:۲۳۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۸۵۰
رویه کوبی مبل
ناشر:ارمغان پدیدآور: - نویسنده: حمید طوجی قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
تاریخ طراحی گرافیک
ناشر:وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی پدیدآور: - نویسنده: ناهیداعظم فراست - نویسنده: غلامحسین فتح‌اله‌نوری قیمت:۱۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۵۰۰۰