دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۵۴)
صفحه ۱ از ۲۱
آزمون‌های شیر و فرآورده‌های آن [کد 2963 ]
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم - نویسنده: خسرو محمدی قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
آناتومی مقایسه‌ای دام‌های اهلی (اندام‌های حرکتی،سر و گردن)
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - نویسنده: محمدحسن یوسفی - نویسنده: بابک رسولی قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آماربرداری در جنگل (اندازه‌گیری درخت و جنگل) [کد 2238 ]
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: محمود زبیری قیمت:۵۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۰۰۰۰
آبزیان و فرآوری [کد 3339]
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: ژاله خوشخو - نویسنده: سهراب معینی قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آسیب‌شناسی بیماری‌های پرندگان زینتی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: رابرت اشمیت - نویسنده: دروری‌آر ریویل قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
آناتومی کنشی و فیزیولوژی حیوانات اهلی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: ‏‫ویلیام او.‬ ریس - نویسنده: William O. Reece قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
آبیاری قطره‌ای (اصول عملیات)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - مترجم: عبدالمجید لیاقت - نویسنده: اس. داسبرگ قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
آناتومی عمومی دامپزشکی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: بیژن رادمهر - نویسنده: حسن گیلانپور قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آسفالت: ترجمه کامل کتاب MS-4
ناشر:طراح پدیدآور: - نویسنده: امیرمسعود معطرخرازی - نویسنده: حسین ولی‌نژاد قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
آفات و عوامل زیان‌آور انباری و مدیریت کنترل آنها: بیواکولوژی حشرات، کنه‌ها و میکروارگانیسم‌ها
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم باقری‌زنوز قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش هیدرولیک و پنوماتیک با نرم‌افزار Automation studio
ناشر:دایره صنعت پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا بخشی - نویسنده: علی اصلاحچی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
آبیاری قطره‌ای (اصول عملیات)
ناشر:دانشگاه امام رضا پدیدآور: - نویسنده: امین علیزاده قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰