دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
مدیریت موزه
ناشر:مهکامه پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل صادق‌پورفیروزآباد - نویسنده: سیدمحمود میرعزیزی قیمت:۱۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰
راهنمایی تشریحی برای راه‌اندازی موزه با نگاهی به اکوموزه
ناشر:سمیرا پدیدآور: - مترجم: زینب مرادی - نویسنده: دیوید داسام قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
موزه، موزه‌داری و موزه‌ها
ناشر:چهارباغ پدیدآور: - نویسنده: محمد زاهدی - نویسنده: بهاره حاجیها قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
پایگاه داده‌ها
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: علیرضا جباریه قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
مدیریت همایش‌های علمی و حرفه‌ای: راهنمای برگزاری یک همایش موفق
ناشر:چاپار پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم عمرانی - نویسنده: رحمت‌الله فتاحی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
آفت‌های حشره‌ای در موزه‌ها
ناشر:گلدسته پدیدآور: - مترجم: حمید فرهمند‌بروجنی - نویسنده: دیوید پینایجر قیمت:۱۷۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰
راهنمای سازمان‌های غیردولتی
ناشر:موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران پدیدآور: - نویسنده: محمودرضا گلشن‌پژوه قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰