دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
موزه‌داری
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: نوشین‌دخت نفیسی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
مبانی موزه‌داری
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: یوسف منصورزاده - نویسنده: ابوالقاسم حاتمی قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
راهنمایی تشریحی برای راه‌اندازی موزه با نگاهی به اکوموزه
ناشر:سمیرا پدیدآور: - مترجم: زینب مرادی - نویسنده: دیوید داسام قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
پایگاه داده‌ها
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: علیرضا جباریه قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰