دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۳۳)
صفحه ۱ از ۳
پیدایش انسان
ناشر:آگه پدیدآور: - مترجم: سلامت رنجبر - نویسنده: یوزف ه. رایش‌هلف قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
اولتراسونوگرافی ماهیان خاویاری برای تشخیص جنسیت و مرحله رسیدگی جنسی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: مجید مسعودی‌فرد - نویسنده: علیرضا وجهی قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
جانورشناسی عمومی: کرمها و نرمتنان (جلد 2)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: طلعت حبیبی قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
اکولوژی حشرات: مفاهیم و کاربردها
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: مارتین‌آر اسپایت - نویسنده: مارک‌دی هانتر قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
جانورشناسی عمومی (جلد 1)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: طلعت حبیبی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
جانورشناسی عمومی مهره‌داران (جلد 4)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: طلعت حبیبی - نویسنده: محمدمهدی راعی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ادیسه انسان
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: مانفرد باور - نویسنده: گوردون سیگر قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
اصول مرفولوژی و فیزیولوژی حشرات
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم باقری‌زنوز قیمت:۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۷۲۰۰۰
جانوران (دانش روز برای همه)
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - نویسنده: فرانسیس ریان - نویسنده: الیزابت ریان قیمت:۱۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰
آزمایشگاه جانورشناسی و تشریح جانوران آزمایشگاهی
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: علی‌نقی میرمویدی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
اصول رده‌بندی حشرات
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: علی‌نقی میرمویدی قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
اطلس بافت‌شناسی ماهی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: فرانک جنتن - نویسنده: ادی تروینگ قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰