دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۳۲)
صفحه ۱ از ۱۹
آشنایی با گیاهان شاخص ایران با تکیه بر جغرافیای گیاهی به منظور آموزش طبیعت‌گردی (اکوتوریسم)
ناشر:مهکامه پدیدآور: - نویسنده: ولی‌الله مظفریان قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی (1) (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: بهرام زهزاد قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
آشنایی با زبان لاتینی Lingua Latina و کاربرد گیاه‌شناسی آن
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: موسی ایرانشهر قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آناتومی گیاهان گلدار
ناشر:دانشگاه صنعتی شاهرود پدیدآور: - نویسنده: پائولا‌جی. رودال - مترجم: ناصر فرخی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی (2) (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: بهرام زهزاد قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - ویراستار: مه‌لقا قربانلی - نویسنده: محبت نداف قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (2) (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: خسرو کلانتری - نویسنده: مه‌لقا قربانلی قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی (1) (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: خسرو کلانتری - نویسنده: مه‌لقا قربانلی قیمت:۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰
Bacterial and bacteriophage genetice
ناشر:ره‌پویان مشتاق علم پدیدآور: - نویسنده: ُEdward A. Birge قیمت:۴۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰
1111 نکته در میکروب‌شناسی پزشکی (باکتری‌شناسی)
ناشر:کتاب میر پدیدآور: - نویسنده: منوچهر احمدی‌هدایتی قیمت:۲۹۸۰۰ قیمت سایت:۲۹۸۰۰
Iranian atlas of foliar anatomy
ناشر:نوربخش پدیدآور: - نویسنده: Fatemeh Zarinkamar قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
آزمایشگاه ریخت‌شناسی و تشریح گیاهی
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: فریده‌دخت سیدمظفری - ویراستار: غلامحسن باباهادی قیمت:۱۷۶۰۰ قیمت سایت:۱۷۶۰۰