دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۳۴)
صفحه ۱ از ۳
آشنایی با زبان لاتینی Lingua Latina و کاربرد گیاه‌شناسی آن
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: موسی ایرانشهر قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
اکوفیزیولوژی بر همکنش‌های فسفر و گیاه
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: فیلیپ‌جی وایت - نویسنده: جان.پی هاموند قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
باکتری‌شناسی عمومی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسن تاج‌بخش قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
زعفران: تاریخچه کشت، مصرف، گیاه‌شناسی شیمی تولید، فرآوری، استاندارد و بازاریابی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا بهنیا قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اکوفیزیولوژی گیاهی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - مترجم: محمدرضا اردکانی - نویسنده: ژان کلود قیمت:۵۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰
درختان و درختچه‌های مناطق خشک و نیمه خشک
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - گردآورنده: حمید خیرالدین قیمت:۵۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰
درختان و درختچه‌ها‌ی ایران
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: ولی‌الله مظفریان قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
اصول و فنون کاربردی برای متخصصان علوم گیاهی
ناشر:دانشگاه تهران پدیدآور: - نویسنده: آرویند‌م. دوپته - نویسنده: مانوئل لیورا قیمت:۷۳۰۰۰ قیمت سایت:۷۳۰۰۰
اکوفیزیولوژی گیاهی ج2
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد پدیدآور: - نویسنده: لامبرز - نویسنده: فرانسیس‌استوارت چیپین قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اکوفیزیولوژی گیاهان اقتصادی در مناطق خشک و نیمه خشک، سازگاری‌های موجودات زنده بیابانی
ناشر:دانشگاه تهران پدیدآور: - مترجم: غلامرضا زهتابیان - نویسنده: جی.ای. ویکنز قیمت:۴۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰
اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا مقدم قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
روش‌های آزمایشی در اکولوژی گیاهی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: پراتیما کاپور - نویسنده: سودهارانی گاویل قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰