دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۰۰)
صفحه ۱ از ۸
‏‫ادجوانت و واکسن‮‬
ناشر:اندیشه رفیع پدیدآور: - نویسنده: علی خواستار - نویسنده: مجید جمشیدیان مجاور قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (جلد 1 )
ناشر:اندیشه رفیع 0 پدیدآور: - نویسنده: آلبرت لنینگر - نویسنده: مایکل کاکس قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۲۰۰۰۰
اصول بیوشیمی لنینجر 2017 (جلد 2 )
ناشر:اندیشه رفیع 0 پدیدآور: - نویسنده: مایکل کاکس - نویسنده: دیویدلی نلسون قیمت:۱۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۳۰۰۰۰
QR مرجع سریع زیست‌شناسی سلولی و مولکولی لودیش 2016
ناشر:اندیشه رفیع 0 پدیدآور: - مترجم: حسین نعمتی - مقدمه: حمیدرضا سلیمان‌پور قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۸۰۰۰۰
اساس علم ژنتیک: کلاسیک و مولکولی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: بهمن یزدی‌صمدی - نویسنده: بدرالدین‌ابراهیم سیدطباطبایی قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
آزمونهای میکربی مواد غذائی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: گیتی کریم قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
اصول سیتوژنتیک
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: علی ایزدی‌دربندی - نویسنده: ابراهیم ترکتاز قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
Progress in parasitology
ناشر:ارجمند پدیدآور: - نویسنده: heniz melhorn - نویسنده: علیرضا لطفی کیان قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
اصول بیوشیمی لنینجر (جلد دوم)
ناشر:ارجمند پدیدآور: - نویسنده: مایکل کاکس - نویسنده: دیویدلی نلسون قیمت:۰ قیمت سایت:۰
اصول پویایی جمعیت و کاربرد آنها (کد 3141)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - مترجم: حسین اللهیاری - نویسنده: آلن بریمن قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
اصول ژنتیک
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: بهمن یزدی‌صمدی - نویسنده: بدرالدین‌ابراهیم سیدطباطبایی قیمت:۵۴۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۰۰۰
اصول آزمایشگاهی روش‌های مولکولی
ناشر:کتاب ارجمند پدیدآور: - نویسنده: پیتر رایم - نویسنده: اورس هوفان قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰