دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۰)
صفحه ۱ از ۲
سنگ‌شناسی کربناته: با نگرشی بر کیفیت مخزنی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسین رحیم‌پوربناب قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
اطلس دایناسورها: شناخت و بررسی زندگی دایناسورها در دوران مختلف
ناشر:طلایه پدیدآور: - مترجم: آزاد تیموری قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
دیرینه‌شناسی (1): (ماکروفسیل) (رشته زمین‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: مهناز پروانه‌نژادشیرازی - ویراستار: رحیم شعبانیان قیمت:۴۱۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۰۰۰
دیرینه‌شناسی (رشته زمین‌شناسی کاربردی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: رحیم شعبانیان - نویسنده: محمدرضا کبریایی‌زاده قیمت:۴۱۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۰۰۰
رخساره‌های میکروسکپی "میکروفاسیس‌ها" (جلد1)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: خسرو خسروتهرانی قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
آزمونهای آماری
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان پدیدآور: - مترجم: یونس وکیل‌الرعایا - نویسنده: گوپال کنجی قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
سنگواره‌های ذره‌بینی (دیرینه‌شناسی 3) (رشته زمین‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: غلامعلی شایگان - نویسنده: علی میثمی قیمت:۱۳۸۰۰ قیمت سایت:۱۳۸۰۰
اطلس میکروبیوفاسیس‌ها ج2
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: خسرو خسروتهرانی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
سنگواره‌ها (توصیف، جمع‌آوری، شناسایی)
ناشر:دانشگاه شهید باهنر (کرمان) پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا وزیری قیمت:۴۷۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰
بی‌مهرگان سنگواره (ماکروفسیلهای جانوری) ج1
ناشر:دانشگاه اصفهان پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی جعفریان - نویسنده: عزیزالله طاهری قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
بی‌مهرگان سنگواره (ماکروفسیلهای جانوری) ج2
ناشر:دانشگاه اصفهان پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی جعفریان - نویسنده: عزیزالله طاهری قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
دیرینه‌شناسی روزنبران (فرامینیفرها) (کارشناسی ارشد رشته زمین‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: موسی باقری - نویسنده: رحیم شعبانیان قیمت:۱۰۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۲۰۰۰