دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
سنگ‌شناسی کربناته: با نگرشی بر کیفیت مخزنی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسین رحیم‌پوربناب قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
دیرینه‌شناسی (1): (ماکروفسیل) (رشته زمین‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: مهناز پروانه‌نژادشیرازی - ویراستار: رحیم شعبانیان قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
رخساره‌های میکروسکپی "میکروفاسیس‌ها" (جلد1)
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: خسرو خسروتهرانی قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
100آزمون آماری
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان پدیدآور: - مترجم: یونس وکیل‌الرعایا - نویسنده: گوپال کنجی قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
میکروپالئونتولوژی کاربردی: فرامینیفرها ج1
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: خسرو خسروتهرانی قیمت:۶۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰
اطلس میکروبیوفاسیس‌ها ج2
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: خسرو خسروتهرانی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
میکروپالئونتولوژی کاربردی: فرامینیفرها ج2
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: خسرو خسروتهرانی قیمت:۱۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰