دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۳)
صفحه ۱ از ۱
اطلس دایناسورها: شناخت و بررسی زندگی دایناسورها در دوران مختلف
ناشر:طلایه پدیدآور: - مترجم: آزاد تیموری قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
ماکروفسیل‌ها (بی‌مهرگان)
ناشر:سخن گستر پدیدآور: - نویسنده: محسن علامه - نویسنده: عطار شریفیان قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
دیرینه‌شناسی (1): (ماکروفسیل) (رشته زمین‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: مهناز پروانه‌نژادشیرازی - ویراستار: رحیم شعبانیان قیمت:۴۱۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۰۰۰
دیرینه‌شناسی (رشته زمین‌شناسی کاربردی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: رحیم شعبانیان - نویسنده: محمدرضا کبریایی‌زاده قیمت:۴۱۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۰۰۰
فسیل‌شناسی مهره‌داران (رشته زمین‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا کبریایی‌زاده - نویسنده: عرفان خسروی قیمت:۴۳۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۰۰۰
مبانی دیرینه‌شناسی: (میکروفسیل‌ها)
ناشر:دانشگاه شهید باهنر پدیدآور: - نویسنده: محمد داستانپور - نویسنده: محمدرضا وزیری قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
کنودونتها
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد پدیدآور: - نویسنده: علیرضا عاشوری - نویسنده: محمدعلی عباسی قیمت:۵۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰
سنگواره‌های ذره‌بینی (دیرینه‌شناسی 3) (رشته زمین‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: غلامعلی شایگان - نویسنده: علی میثمی قیمت:۱۳۸۰۰ قیمت سایت:۱۳۸۰۰
سنگواره‌ها (توصیف، جمع‌آوری، شناسایی)
ناشر:دانشگاه شهید باهنر (کرمان) پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا وزیری قیمت:۴۷۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰
بی‌مهرگان سنگواره (ماکروفسیلهای جانوری) ج1
ناشر:دانشگاه اصفهان پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی جعفریان - نویسنده: عزیزالله طاهری قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
بی‌مهرگان سنگواره (ماکروفسیلهای جانوری) ج2
ناشر:دانشگاه اصفهان پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی جعفریان - نویسنده: عزیزالله طاهری قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
دیرینه‌شناسی روزنبران (فرامینیفرها) (کارشناسی ارشد رشته زمین‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور پدیدآور: - نویسنده: موسی باقری - نویسنده: رحیم شعبانیان قیمت:۱۰۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۲۰۰۰