دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۸۲)
صفحه ۱ از ۴۰
International conference on water resources (ICWR 2009)
ناشر:دانشگاه صنعتی شاهرود پدیدآور: - نویسنده: Faramarz DoulatiArdejani - نویسنده: AliReza ِِArabAmiri قیمت:۰ قیمت سایت:۰
Climate change impacts on Iranian ecosystems: with review on climate change study methods
ناشر:Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR) پدیدآور: - نویسنده: Mostafa Jafari قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
Principles of stratigraphy
ناشر:آییژ پدیدآور: - نویسنده: MichaelE Brookfield قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
Catalogue of earthquake strong ground motion records (2008)
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - نویسنده: Hosein Mirzaei Alavijeh - نویسنده: Mahmood Fatemi Aghda قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
Petroleum geology of the Persian Gulf
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: فریدون غضبان - نویسنده: Fereydoun Ghazban قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
"انباط المیاء الخفیه" یا "استخراج آب‌های پنهانی"
ناشر:قدس رضوی پدیدآور: - مترجم: حسین خدیوجم - نویسنده: محمدبن‌حسن کرجی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
Catalogue of earthquake strong ground motion records (2007)
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - نویسنده: Hosein Mirzaei Alavijeh - نویسنده: Mahmood Fatemi Aghda قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
Building and housing research center: catalogue of earthquake strong ground motion records
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - ویراستار: S.m. FatamiAghcta - ویراستار: H MirzaeiAlavijeh قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
"زمین‌شناسی مهندسی" (ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته عمران) دانشگاه آزاد اسلامی
ناشر:گسترش علوم پایه پدیدآور: - نویسنده: محسن مبینی‌زاد قیمت:۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰
Catalogue of earthquake strong motion records (2002)
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - ویراستار: Heidarinejad - ویراستار: Mirzaei قیمت:۰ قیمت سایت:۰
Catalogue of earthquake strong motion resords (2001)
ناشر:مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن پدیدآور: - ویراستار: Heidarinejad - ویراستار: Mirzaei قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
Petroleum geochesitry and geology
ناشر:آییژ پدیدآور: - نویسنده: JohnMeacham Hunt قیمت:۰ قیمت سایت:۰