دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۵۲)
صفحه ۱ از ۱۳
ال‍ف‍ب‍ای‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ پ‍لاس‍م‍ا
ناشر:ابجد پدیدآور: - نویسنده: ل‍ی‌ی‍ف‌ آن‍دری‌ی‍وی‍چ‌ آرت‍س‍ی‍م‍ووی‍چ‌ - نویسنده: Lev Andreevich Artsimovich قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
الکترومغناطیس میدان و موج [کد 2173 ]
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - مترجم: پرویز جبه‌دارمارالانی - نویسنده: دیویدکئون چنگ قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
آموزش ترمودینامیک با استفاده از Aspen Plus: یک راهنمای گام به گام
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - نویسنده: Stanley I. Sandler - نویسنده: ‏‫استنلی آی.‬ ساندلر قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
آزمایش‌های فیزیک حالت جامد
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - تدوین: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ اح‍س‍ان‍ی‌ - تدوین: حمید رضاقلی‌پور دیزجی قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آزمایشگاه فیزیک پایه 1: ویژه رشته‌های علوم پایه و مهندسی
ناشر:دانشگاه سمنان پدیدآور: - نویسنده: معصومه فائز - نویسنده: مهناز نیرومند قیمت:۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
اشعه فرابنفش و منسوجات
ناشر:ارکان دانش پدیدآور: - نویسنده: محمد قانع - نویسنده: سحر جعفری قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
آشنایی با روشهای شبیه‌سازی در فیزیک
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: مهدی نیک‌عمل - نویسنده: امین‌الله واعظ قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
"هیدرودینامیک" = Hydrodynamics
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - نویسنده: حسن احمدی - نویسنده: فرهنگ راد قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
اصول کامل برق صنعتی طبق استاندارد سازمان جهانی کار ILO
ناشر:اتحاد پدیدآور: - مترجم: بهروز احمدی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آموزش گام به گام تکنولوژی برق صنعتی
ناشر:ادبستان پدیدآور: - نویسنده: حسن شادمان - نویسنده: محمدحسین بقایی قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آموزش فنی و حرفه‌ای برقکار صنعتی درجه 2: مطابق استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
ناشر:آذرنگ پدیدآور: - نویسنده: فاروق محمدامینی قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
آشنایی با ذرات بنیادی
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - ویراستار: مهدی تبریزی - نویسنده: غلامرضا برون قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰