دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۸۵)
صفحه ۱ از ۲۴
آمار برای مدیریت (جلد اول)
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: ریچار‌آی لوین - نویسنده: دیوید‌اس رابین قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
آمار برای مدیریت (جلد دوم)
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: ریچار‌آی لوین - نویسنده: دیوید‌اس رابین قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آمار ریاضی
ناشر:موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر پدیدآور: - نویسنده: جواد بهبودیان قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آمار اصول و روشها (جلد دوم)
ناشر:ارکان دانش پدیدآور: - نویسنده: ریچاردآرنولد جانسون - نویسنده: گوری بهاتاچاریا قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
آمار توصیفی و احتمالات (با استفاده از مایکروسافت - اکسل و آموزش گام به گام آن) [ کد 1005 ]
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: مرتضی دهقانی قیمت:۵۱۵۰۰ قیمت سایت:۴۸۹۲۵
آمار توصیفی با نرم‌افزار Minitab 15
ناشر:ارکان دانش پدیدآور: - نویسنده: احمدرضا جمشیدیان قیمت:۴۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰
آشنایی با فرایندهای تصادفی
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: چارلزجوئل استرن - نویسنده: یال گرهاردموئل قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آمار اصول و روشها (جلد اول)
ناشر:ارکان دانش پدیدآور: - نویسنده: گوری باتاچاریا - نویسنده: ریچاردآرنولد جانسون قیمت:۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰
آمار به زبان ساده: در پژوهش‌های آموزشی، روان‌شناسی و علوم اجتماعی
ناشر:نشر نی پدیدآور: - مترجم: عبدالوهاب خادمی‌شمامی - نویسنده: تیموتی‌سی. اردن قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰
آمار پایه در علوم رفتاری
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - نویسنده: علیرضا کیامنش قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
آمار در پژوهشهای کاربردی
ناشر:استاد پدیدآور: - نویسنده: علیرضا وطن‌دوست - نویسنده: مرجان شرفی قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
آمار توصیفی و کاربرد آن
ناشر:دانشگاه مازندران پدیدآور: - نویسنده: اسمعیل ابونوری - ویراستار: غلامرضا پیروز قیمت:۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰