دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
اصول کاربردی نظارت بر امنیت شبکه: تشخیص، نفوذ و پاسخ
ناشر:ادبستان پدیدآور: - نویسنده: ریچارد بی‌ژلیچ - مترجم: محمدعلی بالافر قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
یادگار (جلد اول )
ناشر:اساطیر پدیدآور: - به‌اهتمام: عبدالکریم جربزه‌دار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
یادگار (جلد پنجم )
ناشر:اساطیر پدیدآور: - به‌اهتمام: عبدالکریم جربزه‌دار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
یادگار (جلد چهارم )
ناشر:اساطیر پدیدآور: - به‌اهتمام: عبدالکریم جربزه‌دار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
یادگار (جلد دوم )
ناشر:اساطیر پدیدآور: - به‌اهتمام: عبدالکریم جربزه‌دار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
یادگار (جلد سوم )
ناشر:اساطیر پدیدآور: - به‌اهتمام: عبدالکریم جربزه‌دار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آموزگار: سال اول شمارگان 1 تا 23
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - مقدمه: فریدون نوزاد قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰