دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۰)
صفحه ۱ از ۲
فرهنگ ایتالیایی - فارسی
ناشر:رهنما پدیدآور: - نویسنده: امیرعلی راسترو - نویسنده: ابراهیم محمدبیگی قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
ایتالیایی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ایتالیایی
ناشر:استاندارد پدیدآور: - مترجم: ماهرخ اسمعیلی - مترجم: علی عباسی قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ی‍ان‍ه‌ (2)
ناشر:ترمه پدیدآور: - نویسنده: حسن همتی قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
دستور زبان ایتالیائی
ناشر:رهنما پدیدآور: - مترجم: حسن رضایی‌باغ‌بیدی - نویسنده: کاترین کاتردنیف قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
فرهنگ ایتالیایی فارسی
ناشر:اشراقی پدیدآور: - نویسنده: رزاماریا‌(گریفونه) آزمون - نویسنده: مهوش حمیدی‌نظامی قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
La comete bayle: Le dictionarie averroist
ناشر:مجمع ذخائر اسلامی پدیدآور: قیمت:۰ قیمت سایت:۰
درآمدی بر دستور زبان ایتالیایی
ناشر:محبوبه خدایی پدیدآور: - نویسنده: محبوبه خدایی - ویراستار: خسرو کیان‌راد قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
Oxford Italian minidictionary: Italian - English, English - Italian
ناشر:نسیم دانش پدیدآور: قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
The oxford Italian minidictionary: with new phrasefinder: Italian - English, English - Italian
ناشر:دانشیار پدیدآور: قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
فرهنگ بزرگ دو جلدی پیشرو ایتالیایی - فارسی
ناشر:نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه پدیدآور: - نویسنده: باقر آبروش قیمت:۰ قیمت سایت:۰
فرهنگ بزرگ دو جلدی پیشرو ایتالیایی - فارسی
ناشر:نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان‌رایانه پدیدآور: - نویسنده: باقر آبروش قیمت:۰ قیمت سایت:۰