دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۱۳۸)
صفحه ۱ از ۳۴۵
(English for the students of agriculture (I
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Behrooz Azabdaftari - نویسنده: Ibrahim Jodairi Salimy قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۴۰۰۰
"تقویت شنیداری تافل" رهنما = Rahnama for TOEFL learning power: the first step
ناشر:رهنما پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم نظری‌تیموری قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
(General English for the students of applied science and technology (associate course
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: Jamaloddin Jalalipour - نویسنده: Abbas GhasemzadehAghdam قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۴۵۰۰
‏‫‭ 300 essential words for IELTS
ناشر:فروزش پدیدآور: - نویسنده: مسعود ذوقی - نویسنده: محمد یوسفی‌ قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
"70 نمونه آزمون تافل" رهنما (واژگان): ویژه داوطلبان کنکور، داوطلبان انواع تافل‌ها
ناشر:رهنما پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم نظری‌تیموری قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
American English file: student book: starter
ناشر:اندیشه پیک زبان پدیدآور: - نویسنده: Clive Oxenden - نویسنده: Christina Latham-Koenig قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰
"راهنمای کتاب" انگلیسی برای دانشجویان صنایع غذایی
ناشر:سروا پدیدآور: - نویسنده: سمیرا ربیعی - نویسنده: علیرضا معززانه قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
Concepts and comments
ناشر:هیاتسفیر اردهال پدیدآور: - نویسنده: Patricia Ackert - نویسنده: مجید صفاتاج قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
(Crake IELTS in a flash (writing task 2
ناشر:آذران پدیدآور: - نویسنده: MohammadSadegh Bagheri - نویسنده: M.J Riasati قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰
"گرامر زبان عمومی" تافل راهنما = "Rahnama TOEFL "general Engliah
ناشر:رهنما پدیدآور: - گردآورنده: ابراهیم نظری‌تیموری قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰