دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۲۵)
صفحه ۱ از ۱۹
"نه" به "نه" در فروش بیمه های عمر: پاسخ به اعتراضات مشتریان
ناشر:نسل نواندیش پدیدآور: - نویسنده: حمید امامی - ویراستار: سحر حسینی قیمت:۵۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۰۰۰۰
آسیب‌های اقتصادی : جلد هشتم ( مقالات برگزیده سومین همایش آسیب‌های اجتماعی ایران بهار 1397)
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: میرطاهر موسوی قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
آسیب‌های زنان و خانواده: جلد اول ( مقالات برگزیده سومین همایش آسیب‌های اجتماعی ایران بهار 1397)
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: انجمن‌جامعه‌شناسی‌ایران قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
125راه اثبات شده برای رسیدن به اوج در فروش بیمه
ناشر:نسل نواندیش پدیدآور: - نویسنده: مارک سیلورمن - نویسنده: Marc B. Silverman قیمت:۳۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۹۰۰۰
آسیب های اجتماعی ایران (مجموعه مقالات)
ناشر:آگه پدیدآور: - نویسنده: انجمن‌جامعه‌شناسی‌ایران قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آسیب‌های اجتماعی خانواده : نابسامانی ، خشنونت و طلاق (مجموعه مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران 1)
ناشر:آگاه پدیدآور: - به‌اهتمام: انجمن‌جامعه‌شناسی‌ایران - به‌اهتمام: شورای‌اجتماعی‌کشور قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
آسیب‌های اجتماعی ناشی از حاشیه‌نشینی، روابط همسایگی و آپارتمان‌نشینی: ( مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، 1391 )
ناشر:آگاه پدیدآور: - به‌اهتمام: انجمن‌جامعه‌شناسی‌ایران - به‌اهتمام: شورای‌اجتماعی‌کشور قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
آسیب‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی : (مقالات دومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران، 1391 )
ناشر:آگاه پدیدآور: - نویسنده: گروه نویسندگان قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
Connecting urban planning, management and open space in seismic zone
ناشر:دانش و فن پدیدآور: - نویسنده: Bahram Enayati - نویسنده: Maryam Farzaneh قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
The principles of basic voluntary skills: according to the newest references
ناشر:ارکان دانش پدیدآور: - نویسنده: شهرام مکارم قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
Criminal psychology and forensic technology: a collaborative approach to effective profiling
ناشر:آوای نور پدیدآور: - نویسنده: Godwin Grover Maurice قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
آسیب‌شناسی اجتماعی: کودکان خیابانی، دختران فراری، زنان روسپی
ناشر:نشر علم پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین فرجاد قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰