دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۴۸)
صفحه ۱ از ۴
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: زبان انگلیسی
ناشر:امید انقلاب پدیدآور: - نویسنده: لیلا میرمهدی‌تهرانی - نویسنده: سولماز مرادزاد قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: زبان و ادبیات فارسی
ناشر:امید انقلاب پدیدآور: - نویسنده: نرگس شجاعی - نویسنده: معصومه سعیدی‌شاد قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
ارزشیابی عملکرد دولت و حکومت
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: علی‌اصغر پورعزت - نویسنده: Aliasghar ‏‫‭ Pourezzat قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
اداره امور حکومتهای محلی: مدیریت شوراها و شهرداریها
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: سیدمحمد مقیمی قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۶۰۰۰
آزمون‌های جامع استخدامی بانکها: ویژه کلیه مقاطع و رشته‌ها...
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: - نویسنده: خدیجه پورمعین قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آزمون استخدامی پرستاری و مامایی چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی
ناشر:سیمای دانش پدیدآور: قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ارتش ایران هخامنشی
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: محمد آقاجری - نویسنده: دان‍ک‍ن‌ ه‍د قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
100 جنگ بزرگ تاریخ
ناشر:هیرمند پدیدآور: - نویسنده: علی غفوری - ویراستار: ملک‌سیما طاهری قیمت:۱۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۸۰۰۰
اختیار کانون وکلای دادگستری
ناشر:آثار اندیشه پدیدآور: - نویسنده: محمد شبرنگ قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
اختیار کانون وکلای دادگستری
ناشر:آثار اندیشه پدیدآور: - نویسنده: محمد شبرنگ قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰