دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۳۸۳)
صفحه ۱ از ۳۲
Law made simple / حقوق به زبان ساده [ ویرایش دهم ]
ناشر:میزان پدیدآور: - نویسنده: David Barker - نویسنده: دیوید بارکر قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ناشر:دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) پدیدآور: - نویسنده: مهدی نظرپور قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
A dictionary of law
ناشر:میزان پدیدآور: - ویراستار: Elizabeth Martin قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
آیین دادرسی در دادگاه‌های خانواده
ناشر:میزان پدیدآور: - نویسنده: فاطمه بداغی قیمت:۴۸۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰
آیین دادرسی کیفری (2): صلاحیت
ناشر:میزان پدیدآور: - نویسنده: رحمت‌الله نوروزی‌فیروز قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
An introduction to the legal system of the Islamic republic of Iran
ناشر:نشر توسعه ایران پدیدآور: قیمت:۰ قیمت سایت:۰
Le pourvoir et le system judici la republiqu Islamique d'Iran
ناشر:نشر توسعه ایران پدیدآور: - نویسنده: دفتر امور بین‌الملل قوه قضائیه قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آشنائی با قوه قضائیه و نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران
ناشر:نشر توسعه ایران پدیدآور: قیمت:۰ قیمت سایت:۰
Nutcases criminal law
ناشر:میزان پدیدآور: - نویسنده: Penny Child قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
Understanding criminal law
ناشر:میزان پدیدآور: - نویسنده: C.M.V. Clarkson قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
Understanding property law
ناشر:میزان پدیدآور: - نویسنده: Tim Murphy - نویسنده: Simon Roberts قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰