دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۵)
صفحه ۱ از ۱
قرآن کریم (سی جزء کامل): جزء بیست و نهم
ناشر:اسوه پدیدآور: قیمت:۰ قیمت سایت:۰
آزمونهای آماری و محاسبات اقتصادی در نرم افزار اکسل
ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان پدیدآور: - نویسنده: محمد همتی قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین
ناشر:حمیدرضا حسین‌زاده پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا حسین‌زاده قیمت:۱۷۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰
بررسی تحلیلی اقتصاد استان قزوین در سال 1386
ناشر:اندیشه زرین پدیدآور: قیمت:۰ قیمت سایت:۰
سالنامه آماری استان اصفهان سال 1387
ناشر:استانداری اصفهان، دفتر آمار و اطلاعات پدیدآور: - ویراستار: حسین صافی - زیرنظر: علیرضا همدانیان قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
سالنامه آماری استان اصفهان سال 1386
ناشر:استانداری اصفهان، دفتر آمار و اطلاعات پدیدآور: - ویراستار: حسین صافی - زیرنظر: علیرضا همدانیان قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
آشنایی با روش‌های آماری از طریق آموزش برنامه ای
ناشر:دیدار پدیدآور: - نویسنده: فریمن الزی - مترجم: عباس بازرگان قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
رضایت اجتماعی در ایران
ناشر:آرون پدیدآور: - نویسنده: پرویز صالحی - نویسنده: منوچهر محسنی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
Statistical pocketbook of the Islamic republic of IRAN 1384
ناشر:سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران پدیدآور: قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
Iran statistical yearbook 1384
ناشر:مرکز آمار ایران پدیدآور: - نویسنده: Statistical centre of IRAN قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
ایران در آیینه آمار 1384 شماره 25
ناشر:مرکز آمار ایران ‌دفتر انتشارات‌ و اطلاع‌رسانی پدیدآور: - نویسنده: مرکزآمارایران قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
سالنامه آماری کشور 1384
ناشر:مرکز آمار ایران پدیدآور: - تدوین: مرکزآمارایران قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰