دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۱۱)
صفحه ۱ از ۱
آشنایی با نسخ خطی و آثار کمیاب (فارسی و عربی) [ کد 1087 ]
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا فدایی قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۲۵۰
گزارش توصیفی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از سال 1345 الی 1387
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - به‌اهتمام: قاسمعلی کوچنانی - به‌اهتمام: یوسف فتاحی‌راسد قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
1001 کتاب کودک که پیش از بزرگ شدن باید خواند: گروه سنی 0 تا 5 سال ج1
ناشر:قطره پدیدآور: - مترجم: نرگس انتخابی - نویسنده: جولیا اکلشر قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
فرهنگ روز سخن
ناشر:سخن پدیدآور: - نویسنده: حسن انوری قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
نسخه‌های خطی (دفتر سیزدهم)
ناشر:دانشگاه تهران پدیدآور: - به‌اهتمام: سیدمحمد(منصور) طباطبایی‌بهبهانی قیمت:۷۷۰۰۰ قیمت سایت:۷۷۰۰۰
راهنمای نشریات بین‌المللی استنادی
ناشر:دانشگاه تهران پدیدآور: - نویسنده: علی‌اکبر صبوری - نویسنده: علی‌اکبر موسوی‌موحدی قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
چکیده پایان‌نامه‌های دکتری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
ناشر:دانشگاه تهران پدیدآور: - نویسنده: احدفرامرز قراملکی - نویسنده: یوسف فتاحی‌راسد قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
فهرست انتشارات دانشگاه رازی
ناشر:دانشگاه رازی پدیدآور: - نویسنده: محمدحسین انصاف‌نیا - نویسنده: محمدهادی پورطهماسبی قیمت:۰ قیمت سایت:۰
فهرست کتاب‌های چاپ سنگی (قطع وزیری) موجود در کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ پدیدآور: - تهیه و تنظیم: اکرم مسعودی - تهیه و تنظیم: محمدحسن فوادیان قیمت:۲۳۵۰۰ قیمت سایت:۲۳۵۰۰
فرهنگ مصطلحات نسخه‌شناسی
ناشر:نشر نی پدیدآور: - نویسنده: مهدی باقی قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
ام‍ه‍ات‌‌ال‍م‍ص‍ادر‌ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ (ف‍ی‌‌ال‍ش‍ع‍ر والادب‌ و‌ال‍ل‍غ‍ه‌ و‌ال‍ن‍ح‍و و‌ال‍ت‍اری‍خ‌ و‌ال‍ج‍غ‍راف‍ی‍ا)
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: عنایت‌الله فاتحی‌نژاد قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰