دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۳۲۶۲)
صفحه ۱ از ۲۷۲
تفکر سیستمی
ناشر:دانشگاه امام صادق (ع) پدیدآور: - نویسنده: دانلااچ. مدوز - مترجم: حامد فلاح‌تفتی قیمت:۳۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۵۰۰۰
++C بدون اشک
ناشر:نشر کتاب دانشگاهی پدیدآور: - نویسنده: جواد وحیدی - نویسنده: امید مجتبی‌مقدم قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
(ICDL XP) مهارت پنجم: توانایی کار با بانک اطلاعاتی Access: مطابق با آخرین استاندارد
ناشر:جهان نو پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
(ICDL XP) مهارت چهارم: توانایی کار با صفحه گسترده EXCEL مطابق با آخرین استاندارد
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
(ICDL XP): مهارت سوم: توانایی کار با واژه‌پرداز Word: مطابق با آخرین استاندارد
ناشر:ادبستان پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
(ICDL XP) مهارت اول: آموزش مفاهیم پایه‌ای فناوری اطلاعات IT مطابق با آخرین استاندارد
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
(ICDL XP) مهارت ششم: توانایی کار با برنامه ارائه مطالب Power Point مطابق با آخرین استاندارد
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
"رایانه کار مقدماتی" شامل دوره‌های: مبانی و مفاهیم علم رایانه، سیستم عامل ویندوز XP ...
ناشر:سیدحسین محمودی پدیدآور: - نویسنده: مهرنوش مقدری - نویسنده: سیدحسین محمودی قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
"رایانه کار مقدماتی" شامل دوره‌های: واژه‌پرداز Word 2007، صفحه گسترده Excel 2007، ...
ناشر:سیدحسین محمودی پدیدآور: - نویسنده: مهرنوش مقدری - نویسنده: سیدحسین محمودی قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
"راهنمای مصور جستجوی مقالات پزشکی 1"
ناشر:نشر هدف پدیدآور: - نویسنده: اصغر گل‌افشانی - نویسنده: امیرحسین میرحقی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
(ICDL XP) مهارت دوم: توانایی بکارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده‌ها Windows
ناشر:جهان نو پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰
++how to program C
ناشر:نوپردازان پدیدآور: - نویسنده: Paul Deitel - نویسنده: Harvey Deitel قیمت:۰ قیمت سایت:۰