دسته بندی محصولات

ليست كتاب در زمينه
تعداد يافت شده (۲۹۴)
صفحه ۱ از ۲۴
(ICDL XP) مهارت چهارم: توانایی کار با صفحه گسترده EXCEL مطابق با آخرین استاندارد
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
(ICDL XP): مهارت سوم: توانایی کار با واژه‌پرداز Word: مطابق با آخرین استاندارد
ناشر:ادبستان پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
(ICDL XP) مهارت اول: آموزش مفاهیم پایه‌ای فناوری اطلاعات IT مطابق با آخرین استاندارد
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
(ICDL XP) مهارت ششم: توانایی کار با برنامه ارائه مطالب Power Point مطابق با آخرین استاندارد
ناشر:اتحاد پدیدآور: - نویسنده: حسن صمدی‌آذر - نویسنده: مهدی قربانی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
CCNA self-study CCNA ICND: exam certification guide
ناشر:ایثارگران پدیدآور: - نویسنده: Wendell Odom قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
CCNP self-study CCNP BCMSN: exam certification guide
ناشر:ایثارگران پدیدآور: - نویسنده: Brian Edward Morgan - نویسنده: Dennis Craig قیمت:۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰
CCNP self - study: CCNP flash cards and exam practice pack
ناشر:ایثارگران پدیدآور: - نویسنده: Denise Donohue - نویسنده: Tim ammut قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
CCNA: Cisco certified network associate study guide
ناشر:ایثارگران پدیدآور: - نویسنده: Todd Lamle قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
CCNP BSCI exam certification guide: CCNP self-study
ناشر:ایثارگران پدیدآور: - نویسنده: Clare Gough قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
CCIE routing and switching official exam certification guide
ناشر:ایثارگران پدیدآور: - نویسنده: Wendell Odom - نویسنده: Jim Geier قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
CCNA self-study CCNA flash cards and exam practictice
ناشر:ایثارگران پدیدآور: - نویسنده: Eric Rivard قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
CCSP self-study CCSP cisco secure vpn exam certification guide
ناشر:ایثارگران پدیدآور: - نویسنده: John F Roland - نویسنده: Mark D New Comb قیمت:۱۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰