دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي احمد يحيايي‌ايله‌اي
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
اصول مشتری مداری (بانکداری، هتلداری و خودروسازی)
ناشر:جاجرمی پدیدآور: - نویسنده: احمد یحیایی‌ایله‌ای قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
روابط عمومی حرفه‌ای
ناشر:جاجرمی پدیدآور: - نویسنده: احمد یحیایی‌ایله‌ای - ویراستار: احمد آخوندی قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
مبانی روابط عمومی: علمی، کاربردی
ناشر:آذربرزین پدیدآور: - نویسنده: احمد یحیایی‌ایله‌ای قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
... "(تشریفات هتل)" ...
ناشر:آذر برزین پدیدآور: - نویسنده: احمد یحیایی‌ایله‌ای - نویسنده: مهرداد تاوتلی قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
اصول مشتری‌مداری (بانکداری، هتلداری و خودروسازی)
ناشر:جاجرمی پدیدآور: - نویسنده: احمد یحیایی‌ایله‌ای قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰