دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي بهرام معلمي
تعداد يافت شده (۱۰)
صفحه ۱ از ۱
کتاب کوچک فلسفه : حکمت بزرگترین اندیشمندان جهان به زبان خودمانی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: گریگوری برگمن - مترجم: کیوان قبادیان قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
الکترونیک لیزر
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - مترجم: محمدکاظم مروج‌فرشی - نویسنده: جوزف‌تامس وردین قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
طراحی و کنترل مخلوط‌های بتن
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: استیون کسماتکا - نویسنده: ویلیام پانارس قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
دوران کودکی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: جنکس کریس - مترجم: سارا ایمانیان قیمت:۴۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰
مدیریت پروژه
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: اسپینر - مترجم: سیدمحمد تقی‌زاده‌مطلق قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
عصر اروپا
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: ویلیام جانسون - نویسنده: شیلا برنز قیمت:۰ قیمت سایت:۰
جهان در قرن بیستم
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: جان‌الگزاندراماری راثنی - نویسنده: کارتر فیندلی قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
هومیوپاتی خانواده: راهنمایی کاربردی برای درمان خانگی
ناشر:ققنوس پدیدآور: - نویسنده: پل کالینان - مترجم: شهروز فرهنگ‌بیگوند قیمت:۰ قیمت سایت:۰
جهان گالیله و نیوتن
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - نویسنده: ویلیام بیکسبی - مترجم: بهرام معلمی قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
طراحی و کنترل مخلوط‌های بتن
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی پدیدآور: - نویسنده: استیون کسماتکا - نویسنده: ویلیام پانارس قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰