دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي مصطفي مستور
تعداد يافت شده (۱۵)
صفحه ۱ از ۱
استخوان خوک و دست‌های جذامی
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - ویراستار: شیوا حریری - نویسنده: مصطفی مستور قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
عشق و چیزهای دیگر
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: مصطفی مستور قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
حکایت عشقی بی‌قاف، بی‌شین، بی‌نقطه: مجموعه داستان کوتاه
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: مصطفی مستور قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
روی ماه خداوند را ببوس
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: مصطفی مستور قیمت:۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۹۸۰۰۰
تهران در بعدازظهر
ناشر:چشمه پدیدآور: - نویسنده: مصطفی مستور قیمت:۰ قیمت سایت:۰
چند روایت معتبر: مجموعه داستان کوتاه
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - ویراستار: شیوا حریری - نویسنده: مصطفی مستور قیمت:۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰
سرشت و سرنوشت سینمای کریشتف کیشلوفسکی
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - مترجم: مصطفی مستور - نویسنده: مونیکا مورو قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
دویدن در میدان تاریک مین‌: نمایشنامه در چهار پرده
ناشر:چشمه پدیدآور: - نویسنده: مصطفی مستور قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
پرسه در حوالی زندگی
ناشر:نشر رسش پدیدآور: - نویسنده: مصطفی مستور - مترجم: محمد فیض‌الله قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
مبانی داستان کوتاه
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: مصطفی مستور قیمت:۱۹۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰
فاصله و داستان‌های دیگر: به همراه مقالاتی در شناخت ریموند کارور
ناشر:نشر مرکز پدیدآور: - نویسنده: ریموند کارور - مترجم: مصطفی مستور قیمت:۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰
پرسه در حوالی زندگی
ناشر:نشر رسش پدیدآور: - نویسنده: مصطفی مستور - مترجم: محمد فیض‌الله قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰