دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي گابريل گارسياماركز
تعداد يافت شده (۳۹)
صفحه ۱ از ۳
پاییز پدرسالار
ناشر:آریابان پدیدآور: - مترجم: کیومرث پارسای - نویسنده: گابریل گارسیامارکز قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
خزان خودکامه
ناشر:ثالث پدیدآور: - مترجم: اسدالله امرایی - نویسنده: گابریل گارسیامارکز قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
از اروپا و آمریکای لاتین
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: بهمن فرزانه - نویسنده: گابریل گارسیامارکز قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
توفان برگ
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - مترجم: هرمز عبداللهی - نویسنده: گابریل گارسیامارکز قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
دوازده داستان سرگردان
ناشر:ققنوس پدیدآور: - مترجم: بهمن فرزانه - نویسنده: گابریل گارسیامارکز قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
روزی همچون روزهای دیگر
ناشر:آریابان پدیدآور: - مترجم: نیکتا تیموری - نویسنده: گابریل گارسیامارکز قیمت:۳۴۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰
زنده‌ام که روایت کنم
ناشر:نی پدیدآور: - نویسنده: گابریل گارسیامارکز - مترجم: کاوه میرعباسی قیمت:۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
از عشق و دیگر اهریمنان
ناشر:آفرینگان پدیدآور: - نویسنده: گابریل گارسیامارکز - مترجم: احمد گلشیری قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
پاییز پدر سالار (پیشوا)
ناشر:نشر روزگار پدیدآور: - مترجم: محمدرضا راه‌ور - نویسنده: گابریل گارسیامارکز قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
توفان برگ و چند داستان دیگر
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - مترجم: هرمز عبدالهی - نویسنده: گابریل گارسیامارکز قیمت:۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰
خاطره‌ی دلبرکان غمگین من
ناشر:نیلوفر پدیدآور: - نویسنده: گابریل گارسیامارکز - مترجم: کاوه میرعباسی قیمت:۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰
از عشق و شیاطین دیگر
ناشر:نشر علم پدیدآور: - نویسنده: گابریل گارسیامارکز - مترجم: نازنین نوذری قیمت:۱۷۵۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰