دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي كاظم فرهادي
تعداد يافت شده (۲۴)
صفحه ۱ از ۲
در بندر آبی چشمانت ...: گزینه شعرهای عاشقانه
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - مترجم: احمد پوری - نویسنده: نزار قبانی قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
اتاق روشن: اندیشه‌هایی درباره‌ی عکاسی
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: رولان بارت - مترجم: نیلوفر معترف قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
آرامش برون، آتش درون: آموخته‌های یک فیلم‌ساز
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: ساتیاجیت رای - مترجم: کاظم فرهادی قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
پدر وحشی
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: پیرپائولو پازولینی - مترجم: کاظم فرهادی قیمت:۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰
آنتونیو گرامشی، فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - مترجم: محسن حکیمی - نویسنده: رناته هالوب قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
خاطره‌ای در درونم است: گزینه شعرهای عاشقانه
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: آناآندری‌یونا آخماتووا - مترجم: احمد پوری قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
دیوانه‌بازی
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: کریستین بوبن - مترجم: پرویز شهدی قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰
چالش‌ هایک: زندگی‌نامه فکری اف.ای.هایک
ناشر:نشر نی پدیدآور: - مترجم: غلامرضا آزاد - مترجم: امیر آزاد قیمت:۸۸۰۰۰ قیمت سایت:۸۸۰۰۰
اقتصاد و فرهنگ
ناشر:نشر نی پدیدآور: - مترجم: کاظم فرهادی - نویسنده: دیوید تراسبی قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
دیوانه‌بازی
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: کریستین بوبن - مترجم: پرویز شهدی قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
خاطره‌ای در درونم است: گزینه شعرهای عاشقانه
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: آناآندری‌یونا آخماتووا - مترجم: احمد پوری قیمت:۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰
ادبیات امروز آلمان
ناشر:نشر چشمه پدیدآور: - نویسنده: تورج رهنما - ویراستار: کاظم فرهادی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰