دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي ندا رحيميان
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
ارت‍ب‍اط ب‍دون‌ خ‍ش‍ون‍ت‌زبان زندگی ( دوره هشت جلدی )
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: مارشال بی. روزنبرگ - نویسنده: Marshall B. Rosenberg قیمت:۱۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۹۰۰۰۰
موهبت شگفت‌انگیز خشم: کاربرد خشم به‌شیوه‌ی ارتباط بدون خشونت
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: مارشال بی. روزنبرگ - نویسنده: Marshall B. Rosenberg قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰