دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي غلامحسين صدري‌افشار
تعداد يافت شده (۲۰)
صفحه ۱ از ۲
فرهنگ فارسی: اعلام
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: نسرین حکمی - نویسنده: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
فرهنگ فارسی دوجلدی
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: نسترن حکمی - نویسنده: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
فرهنگ فارسی دوجلدی
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: نسترن حکمی - نویسنده: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
فرهنگنامه فارسی: واژگان و اعلام (آ - چ)
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: نسرین حکمی - نویسنده: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
فرهنگنامه فارسی: واژگان و اعلام (ح - غ)
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: نسرین حکمی - نویسنده: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
فرهنگنامه فارسی: واژگان و اعلام (ف - ی)
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: نسرین حکمی - نویسنده: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۰ قیمت سایت:۰
زیست‌شناسی
ناشر:شرکت انتشارات فنی ایران پدیدآور: - مترجم: محمود بهزاد - ویراستار: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۱۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰
فرهنگ معاصر فارسی یک‌جلدی
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: نسرین حکمی - نویسنده: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
جانوران (دانش روز برای همه)
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - نویسنده: فرانسیس ریان - نویسنده: الیزابت ریان قیمت:۱۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰
فرهنگ معاصر فارسی کوچک
ناشر:فرهنگ معاصر پدیدآور: - نویسنده: نسرین حکمی - نویسنده: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰
اخترشناسی
ناشر:شرکت انتشارات علمی و فرهنگی پدیدآور: - ویراستار: غلامحسین صدری‌افشار - مترجم: بابک امین‌تفرشی قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
انگلیسیان در ایران
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: دنیس رایت - مترجم: غلامحسین صدری‌افشار قیمت:۲۷۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰