دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي فرشته سبحاني
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
ارت‍ب‍اط ب‍دون‌ خ‍ش‍ون‍ت‌زبان زندگی ( دوره هشت جلدی )
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: مارشال بی. روزنبرگ - نویسنده: Marshall B. Rosenberg قیمت:۱۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۹۰۰۰۰
زبان زرافه ّ کلمات پنجره‌اند یا دیوار": کارگاه‌های ّارتباط بدون خشونتّ برای کودکان ۵ تا ۱۰ سال
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: نادا ایگنیاتوویچ ساویچ - نویسنده: Nada Ignjatovic Savic قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بازی‌های مشارکتی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: فرشته سبحانی قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
پرورش محبت‌آمیز کودکان: فرزند‌پروری به روش ارتباط بدون خشونت
ناشر:اختران پدیدآور: - مترجم: فرشته سبحانی - نویسنده: مارشال‌بی. روزنبرگ قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰