دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي آل ريس
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
جایگاه‌سازی : (نبردی در ذهن)
ناشر:سیته پدیدآور: - نویسنده: آل ریس - نویسنده: Al Ries قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۳۰۰۰
استراتژی‌های بازاریابی: 22 قانون تغییرناپذیری مدیریت بازاریابی
ناشر:موسسه انتشارات یادواره کتاب پدیدآور: - نویسنده: جک تروت - نویسنده: آل ریس قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰