دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي يدالله دادگر
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
تاریخ عقاید اقتصادی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: یدالله دادگر قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
درآمدی بر فلسفه اقتصاد (کد 2145 )
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: یدالله دادگر قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد [کد 1886 ]
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) پدیدآور: - نویسنده: یدالله دادگر قیمت:۱۰۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰
اقتصاد کلان (2)
ناشر:آسیم پدیدآور: - نویسنده: رودیگر دورنبوش - نویسنده: استنلی فیشر قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰