دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي گيتي خوشدل
تعداد يافت شده (۱۹)
صفحه ۱ از ۲
از دولت عشق
ناشر:روشنگران و مطالعات زنان پدیدآور: - نویسنده: کاترین پاندر - مترجم: گیتی خوشدل قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
تجسم خلاق
ناشر:روشنگران و مطالعات زنان پدیدآور: - مترجم: گیتی خوشدل - نویسنده: شاکتی گواین قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
حکایت دولت و فرزانگی
ناشر:نشر قطره پدیدآور: - مترجم: گیتی خوشدل - نویسنده: مارک فیشر قیمت:۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰
روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
ناشر:پیکان پدیدآور: - مترجم: گیتی خوشدل - نویسنده: دوآن شولتز قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
آدمیت
ناشر:نشر قطره پدیدآور: - نویسنده: لئو بوسکالیا - مترجم: گیتی خوشدل قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
آوای آسمانی
ناشر:پیکان پدیدآور: - مترجم: گیتی خوشدل - نویسنده: سروپالی رادکرشنان قیمت:۲۹۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰
خانه هزار نیلوفر (دفتر شعر)
ناشر:پیکان پدیدآور: - شاعر: گیتی خوشدل قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
تو همانی که می‌اندیشی
ناشر:نشر قطره پدیدآور: - نویسنده: جیمز آلن - مترجم: گیتی خوشدل قیمت:۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰
راه تحول
ناشر:روشنگران و مطالعات زنان پدیدآور: - مترجم: گیتی خوشدل - نویسنده: شاکتی گواین قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
تو همانی که می‌اندیشی
ناشر:نشر قطره پدیدآور: - نویسنده: جیمز آلن - مترجم: گیتی خوشدل قیمت:۹۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰
چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
ناشر:پیکان پدیدآور: - نویسنده: فلورانس‌اسکاول شین - مترجم: گیتی خوشدل قیمت:۴۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰
اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
ناشر:نشر قطره پدیدآور: - نویسنده: دیپک چوپرا - مترجم: گیتی خوشدل قیمت:۲۲۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰