دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي آزيتا جمشيد‌نژاد‌اول
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
جایگاه‌سازی : (نبردی در ذهن)
ناشر:سیته پدیدآور: - نویسنده: آل ریس - نویسنده: Al Ries قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۳۰۰۰
230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی‌زبان (1203 - 1433 ق./ 1782 - 2001م): دوره‌ی شکوفایی صنعت تبلیغات، رونق صنایع داخلی و ظهور کمپین‌های بزرگ تبل
ناشر:سیته پدیدآور: - نویسنده: محسن میرزایی - ویراستار: آزیتا جمشید‌نژاد‌اول قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰