دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي ريچارد تمپلر
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
100 قانون تربیتی که هر پدر و مادری باید بداند
ناشر:هامون پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا آل‌یاسین - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
100 قانون طلایی برای کسب ثروت
ناشر:چابک‌ اندیش پدیدآور: - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
100 قانون مدیریت (فردی و گروهی)
ناشر:چابک‌ اندیش پدیدآور: - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
100 قانون عشق: روابط زناشویی، خانواده و دوستان
ناشر:چابک‌ اندیش پدیدآور: - ویراستار: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۱۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۵۰۰۰
100 قانون موفقیت در بازار کار
ناشر:چابک‌ اندیش پدیدآور: - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰
100 قانون والدین برای تربیت کودکان شاد و بااعتماد به نفس
ناشر:سلسله مهر پدیدآور: - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰
اصول تربیت فرزند
ناشر:مروارید پدیدآور: - نویسنده: ریچارد تمپلر - مترجم: مینا بنی‌محمدی قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰
صد قانون والدین
ناشر:نشر البرز پدیدآور: - مترجم: آذر جولائی - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰