دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي فاطمه سليمي
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
100 قانون طلایی برای کسب ثروت
ناشر:چابک‌ اندیش پدیدآور: - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۱۷۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۵۰۰۰
100 قانون مدیریت (فردی و گروهی)
ناشر:چابک‌ اندیش پدیدآور: - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۱۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰
100 قانون موفقیت در بازار کار
ناشر:چابک‌ اندیش پدیدآور: - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰
100 قانون والدین برای تربیت کودکان شاد و بااعتماد به نفس
ناشر:سلسله مهر پدیدآور: - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد - نویسنده: ریچارد تمپلر قیمت:۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰
100 قانون موفقیت در بازار کار
ناشر:سلسله مهر پدیدآور: - نویسنده: ریچارد تمپلار - مترجم: مهرویه هاشمی‌نژاد قیمت:۳۵۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰