دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي پيام يزداني
تعداد يافت شده (۱۴)
صفحه ۱ از ۱
آشنایی با هنر دقیق خواندن بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: ریچارد پل - نویسنده: Richard Paul قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: لیندا الدر - نویسنده: ریچارد پل قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آشنایی با هنر پر مایه نوشتن بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: ریچارد پل - نویسنده: Richard Paul قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
رنگ‌های دیگر در باب زندگی، هنر، کتاب‌ها و شهرها و یک داستان
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: اوره‍ان‌ پ‍ام‍وک‌ - نویسنده: Orhan Pamuk قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰
‏‫آشنایی با ساز و کار ذهن و تسلط بر ذهن خویشتن: تفکر، احساس، خواستن و معضل خردگریزی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: لیندا الدر - نویسنده: Linda Elder قیمت:۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰
آشنایی با شیوه‌ی درس خواندن و خوب آموختن با استفاده از مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: ریچارد پل - نویسنده: Richard Paul قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی بر اساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: لیندا الدر - نویسنده: ریچارد پل قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
قلب تغییر اجتماعی : چگونه جهان خود را دگرگون کنید : متن کارگاه «ارتباط بدون خشونت»
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: مارشال بی. روزنبرگ - نویسنده: Marshall B. Rosenberg قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
جامعه، فرهنگ، و تفکر نقاد (مجموعه‌ی مقالات)
ناشر:اختران پدیدآور: - مترجم: اک‍ب‍ر س‍ل‍طان‍ی‌ - نویسنده: گرگآر هاسکینز قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
بینگو: صحنه‌هایی از پول و مرگ (نمایشنامه)
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: ادوارد باند - نویسنده: Edward Bond قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
تضادهای "سوسیالیسم واقعا موجود" رهبر و پیرو
ناشر:اختران پدیدآور: - نویسنده: مایکل ا. لبوویتس - نویسنده: Michael A. Lebowitz قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰