دسته بندی محصولات

ليست كتاب هاي مسعود عبدالحميدي
تعداد يافت شده (۸)
صفحه ۱ از ۱
مدارهای الکتریکی: کنکور کاردانی پیوسته، فنی حرفه‌ای - کاردانش برای رشته‌های: الکترونیک و الکتروتکنیک، مخابرات دریایی و کلیه رشته‌های ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی - ویراستار: حامد پرتقالی قیمت:۱۱۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰
"مبانی دیجیتال" فنی حرفه‌ای و کاردانش، شامل: نکته‌های مهم و کنکوری هر درس، پاسخ مشروح به تمرینات هر فصل کتاب، همراه با ساده‌سازی
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی - ویراستار: محمدرضا دلپذیر قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰
"مبانی برق" سال دوم فنی حرفه‌ای و کاردانش شامل: شرح نکته‌های مهم و دانستنی کتاب ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی قیمت:۲۶۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰
مبانی مخابرات و رادیو کنکور کاردانی پیوسته فنی حرفه‌ای - کاردانش
ناشر:موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی ‌پیش‌ دانشگاهیان پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی قیمت:۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰
الکترونیک عمومی (1): کنکور کاردانی پیوسته فنی حرفه‌ای - کاردانش شامل: نکته‌های مهم کنکوری، حل مسائل و پرسشهای کتاب درسی، سوالات چهارگزینه‌ای ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی - ویراستار: حامد پرتقالی قیمت:۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰
الکترونیک عمومی (2): کنکور کاردانی پیوسته فنی حرفه‌ای - کاردانش شامل: نکته‌های مهم کنکوری، حل مسائل و پرسشهای کتاب درسی، ارائه پاسخ‌های مشروح ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی - نویسنده: حمزه مردانپورجرتوده قیمت:۶۵۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰
"الکترونیک کاربردی" کنکور کاردانی پیوسته، فنی حرفه‌ای و کاردانش: رشته‌های الکتروتکنیک فنی حرفه‌ای و رشته‌های سیم‌پیچی، سیم‌کشی برق صنعتی و تعمیرات ...
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی - ویراستار: محمدعلی خرمشاهی قیمت:۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰
آموزش گام به گام الکترونیک سال سوم فنی حرفه‌ای و کاردانش
ناشر:موسسه فرهنگی انتشاراتی پیش‌دانشگاهیان (گزینه‌های برتر) پدیدآور: - نویسنده: مسعود عبدالحمیدی - ویراستار: علی صادقیان قیمت:۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰