سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب با موضوع شاگردان - ارزشيابي

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (13)

آن چه معلم بايد در مورد ارزشيابي مستمر بداند

پدیدآور: فرشته موسوي

قيمت: 9000 ريال

راهنماي ارزشيابي براي آموزش مشاركتي

پدیدآور: موسسه پژوهشي كودكان دنيا

قيمت: 48000 ريال


الگويي نو در ارزشيابي تحصيلي: ارزشيابي توصيفي: ارزشيابي براي يادگيري بهتر

پدیدآور: محمد حسني؛ حسين احمدي؛ زهرا حصارباني

قيمت: 20000 ريال

سنجش فرآيند و فرآورده يادگيري: روشهاي قديم و جديد

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 230000 ريال


اندازه‌گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 370000 ريال

راهنماي اجراي ارزش‌يابي كيفي توصيفي در كلاس درس

پدیدآور: محمد حسني؛ حسين داوودي

قيمت: 30000 ريال


ارزشيابي كيفي - توصيفي

پدیدآور: سيدبهنام علوي‌مقدم؛ فاطمه‌صغري عليزاده

قيمت: 25000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir