سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب با موضوع مديريت

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (54)

(419) مباني سازمان و مديريت

پدیدآور: علي رضاييان؛ علي‌اصغر پورعزت

قيمت: 280000 ريال

اصول مديريت (چشم‌انداز جهاني)

پدیدآور: هاينس وي‌ريچ؛ هرولد كونتز؛ علي پارساييان

قيمت: 120000 ريال

پنجاه شخصيت برجسته در مديريت

پدیدآور: مورگن ويتزل؛ بابك دهقان؛ مژده غفاري

قيمت: 60000 ريال

چگونه بر خويشتن مديريت كنيم؟

پدیدآور: كيت كينان؛ قاسم كريمي

قيمت: 40000 ريال


100 قانون مديريت (فردي و گروهي)

پدیدآور: ريچارد تمپلر؛ مهرويه هاشمي‌نژاد؛ فاطمه سليمي

قيمت: 130000 ريال

اصول مديريت (كد 26)

پدیدآور: علي رضاييان

قيمت: 135000 ريال

تئوري‌هاي سازمان: اسطوره‌ها ج1

پدیدآور: جي. شفريتز؛ استيون اوت؛ علي پارساييان

قيمت: 0 ريال

چهار چالش نظري در انديشه مديريت

پدیدآور: علي چيت‌ساز

قيمت: 12000 ريال


Management theory

پدیدآور: شاپور امين‌شايان‌جهرمي؛ حميد پيماني

قيمت: 110000 ريال

اصول و مباني مديريت

پدیدآور: يحيي يوسفي

قيمت: 80000 ريال

تئوري‌هاي سازمان: اسطوره‌ها ج2

پدیدآور: جي. شفريتز؛ استيون اوت؛ علي پارساييان

قيمت: 0 ريال

خودرهبري و مدير يك دقيقه‌اي

پدیدآور: كنت بلانچارد؛ سوزان فاولر؛ لارنس هاوكينز

قيمت: 13000 ريال


اصول مديريت

پدیدآور: الن بنوويتز؛ شاپور امين‌شايان‌جهرمي؛ جعفر معافيان

قيمت: 44000 ريال

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم (كد 217)

پدیدآور: علي رضاييان؛ علي‌اصغر پورعزت

قيمت: 200000 ريال

راز: آنچه كه رهبران بزرگ مي‌دانند و به كار مي‌گيرند

پدیدآور: كنت بلانچارد؛ مارك ميلر؛ حسين معارف‌وند

قيمت: 17000 ريال


اصول مديريت

پدیدآور: علي‌حسين امامي

قيمت: 40000 ريال

تشريح مسائل آمار و كاربرد آن در مديريت (ج1)

پدیدآور: عادل آذر؛ منصور مومني

قيمت: 37000 ريال

سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي

پدیدآور: سيدمحمد مقيمي

قيمت: 87000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 4

Design and Implementation by pubiran.ir