سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب با موضوع مدرسه‌ها - مديريت و سازماندهي

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (9)

سازمان و مديريت در آموزش و پرورش (ويرايش 2)

پدیدآور: احمد صافي

قيمت: 80000 ريال

مديريت در مدرسه (چگونه مدرسه را اداره كنيم؟)

پدیدآور: علي رووف

قيمت: 14000 ريال

مقدمات مديريت آموزشي

پدیدآور: علي علاقه‌بند

قيمت: 120000 ريال

نظارت و راهنمايي آموزشي

پدیدآور: مصطفي نيكنامي

قيمت: 60000 ريال


سازمان و مديريت در آموزش و پرورش (ويرايش 3)

پدیدآور: احمد صافي

قيمت: 100000 ريال

مديريت و رهبري در مدارس : نظريه و عمل مبتني بر رويكردهاي اسلامي

پدیدآور: بيژن عبدالهي؛ ناصر زعفرانچي

قيمت: 270000 ريال

مقدمات مديريت آموزشي (رشته علوم تربيتي)

پدیدآور: علي علاقه‌بند

قيمت: 72000 ريال

ن‍ظارت‌ و راه‍ن‍م‍اي‍ي‌ آم‍وزش‍ي‌

پدیدآور: م‍ص‍طف‍ي‌ ن‍ي‍ك‍ن‍ام‍ي‌

قيمت: 60000 ريال


مباني نظري و اصول مديريت آموزشي

پدیدآور: علي علاقه‌بند

قيمت: 120000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1

Design and Implementation by pubiran.ir