سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب با موضوع آموزش و پرورش بر مبناي توانش - آزمونها

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (6)

اندازه‌گيري و سنجش در علوم تربيتي

پدیدآور: علي‌اكبر سيف؛ حمزه گنجي

قيمت: 30000 ريال

اندازه‌گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 370000 ريال

سنجش فرآيند و فرآورده يادگيري: روشهاي قديم و جديد

پدیدآور: علي‌اكبر سيف

قيمت: 230000 ريال


اندازه‌گيري و سنجش در علوم تربيتي (رشته علوم تربيتي)

پدیدآور: علي‌اكبر سيف؛ حمزه گنجي

قيمت: 61000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1

Design and Implementation by pubiran.ir