سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب با موضوع آمار

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (10)

آمار در علوم تربيتي و تربيت‌بدني

پدیدآور: لوئيس كوهن؛ مايكل هاليدي؛ علي دلاور

قيمت: 140000 ريال

آمار و كاربرد آن در مديريت (جلد اول)

پدیدآور: محمد بامني‌مقدم

قيمت: 180000 ريال

استنباط آماري در پژوهش رفتاري

پدیدآور: حيدرعلي هومن

قيمت: 290000 ريال

روش‌هاي آماري

پدیدآور: كريم منصورفر

قيمت: 160000 ريال


آمار و كاربرد آن در مديريت (ج1)

پدیدآور: عادل آذر؛ منصور مومني

قيمت: 160000 ريال

آمار و كاربرد آن در مديريت (جلد دوم)

پدیدآور: محمد بامني‌مقدم

قيمت: 85000 ريال

تحليل آماري در روان‌شناسي و علوم تربيتي

پدیدآور: جرج‌اندرو فرگوسن؛ يوشيو تاكانه؛ علي دلاور

قيمت: 320000 ريال

رياضيات پايه و مقدمات آمار

پدیدآور: علي‌محمد اميرتاش؛ اميدوار حاتمي

قيمت: 40000 ريال


آمار و كاربرد آن در مديريت (ج2) (تحليل آماري)

پدیدآور: عادل آذر؛ منصور مومني

قيمت: 64000 ريال

آمار و كاربرد آن در مديريت V3 (ج2) (تحليل آماري)

پدیدآور: عادل آذر؛ منصور مومني

قيمت: 150000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1

Design and Implementation by pubiran.ir