سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب با موضوع مديريت زمان

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (7)

مديريت بهره‌وري از زمان

پدیدآور: الك مكنزي؛ سيدمحمدرضا رضاپور

قيمت: 100000 ريال

مديريت زمان

پدیدآور: برايان تريسي؛ صبا حقيقي؛ حميده رستمي

قيمت: 55000 ريال

مديريت زمان: ارتقاء عملكرد و اثربخشي فردي

پدیدآور: ريچارد لوك؛ موسسه توسعه آموزشي پژوهشي سينا

قيمت: 125000 ريال

مديريت زمان: پلي به سوي پيشرفت آموزش

پدیدآور: عباس زيدآبادي

قيمت: 90000 ريال


مديريت زمان

پدیدآور: برايان تريسي؛ مهدي قراچه‌داغي

قيمت: 60000 ريال

مديريت زمان: ارتقاء عملكرد و اثربخشي فردي

پدیدآور: ريچارد لوك؛ موسسه توسعه آموزشي پژوهشي سينا

قيمت: 40000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 1

Design and Implementation by pubiran.ir