سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب هاي انتشارات رشد

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (182)

"كمكم كن، غمگينم": راهنماي پيشگيري و درمان افسردگي كودكان و نوجوانان

پدیدآور: ديويد فاسلر؛ لين دومس؛ نسرين پارسا

قيمت: 44000 ريال

آموزش رياضي به كودكان دبستاني

پدیدآور: محمدرضا كرامتي؛ دزموند برومز

قيمت: 55000 ريال

آيا رابطه خود را مي‌توانيد نجات دهيد؟ چگونه بفهمم بمانم يا بروم

پدیدآور: مايكل‌اس. برودر؛ مهرداد فيروزبخت

قيمت: 35000 ريال

ارزشيابي شخصيت كودكان بر اساس آزمونهاي ترسيمي

پدیدآور: پريرخ دادستان

قيمت: 160000 ريال


آدم‌سازي در روانشناسي خانواده

پدیدآور: ويرجينيا ستير؛ بهروز بيرشك

قيمت: 300000 ريال

آموزش مهارت‌هاي ارتباط زناشويي: حرف‌زدن و گوش‌دادن به همديگر

پدیدآور: شراد ميلر؛ فيليس ميلر؛ الام‌ نانالي

قيمت: 40000 ريال

ارزيابي و شناخت - رفتاردرماني نوجوانان

پدیدآور: ژانت زارب؛ محمد خداياري‌فرد؛ ياسمين عابديني

قيمت: 35000 ريال


آسيب‌شناسي رواني

پدیدآور: سعيد شاملو

قيمت: 200000 ريال

آموزش و پرورش تطبيقي

پدیدآور: علي‌محمد الماسي

قيمت: 50000 ريال

اختلال كم‌توجهي / بيش‌فعالي در بزرگسالان

پدیدآور: پل اچ‌وندر؛ پوريا صرامي‌فروشاني

قيمت: 70000 ريال

ارزي‍اب‍ي‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ - رف‍ت‍ار درم‍ان‍ي‌ ن‍وج‍وان‍ان‌

پدیدآور: ژان‍ت‌. م‌. زارب‌؛ محمد خ‍داي‍اري‌ ف‍رد؛ ي‍اس‍م‍ي‍ن‌ ع‍اب‍دي‍ن‍ي‌

قيمت: 35000 ريال


آسيب‌شناسي عضوي مغز و آزمون بندر - گشتالت: روش نمره‌گذاري تشخيص افتراقي

پدیدآور: ماري‌لوئيز مارلي؛ حبيب‌الله قاسم‌زاده؛ اكرم خمسه

قيمت: 180000 ريال

آموزش و پرورش تطبيقي (جلد اول و دوم)

پدیدآور: محمدعلي فرجاد

قيمت: 88000 ريال

اصول اساسي يادگيري و شرطي‌سازي

پدیدآور: مايكل داميان؛ رضا زماني؛ فيروزه طاهرپور

قيمت: 38000 ريال


آمار در علوم تربيتي و تربيت‌بدني

پدیدآور: لوئيس كوهن؛ مايكل هاليدي؛ علي دلاور

قيمت: 140000 ريال

اختلالات زبان و گفتار در كودكان

پدیدآور: جان آيزنسون؛ حميد عليزاده

قيمت: 36000 ريال

اصول روان‌سنجي و روان‌آزمايي

پدیدآور: حسن‌پاشا شريفي

قيمت: 100000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 10

Design and Implementation by pubiran.ir