سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 900 تاريخ|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (34)

آموزش تاريخ در دانشگاه (ارتقاي سطح يادگيري و فهم)

پدیدآور: آلن بوث؛ سيدمحسن علوي‌پور

قيمت: 100000 ريال

العبر: تاريخ ابن خلدون

پدیدآور: عبدالرحمن‌بن‌محمد ابن‌خلدون؛ عبدالمحمد آيتي

قيمت: 100000 ريال

براي قرن بيست و يكم: گفتگوي دو فرزانه: آرنلد توينبي و دايساكو ايكدا

پدیدآور: رضا رضايي؛ جواد زاهدي‌مازندراني؛ حسن كشاورز

قيمت: 85000 ريال

تاريخ كامل (جلد سوم )

پدیدآور: علي‌بن‌محمد ابن‌اثير؛ سيدمحمدحسين روحاني

قيمت: 75000 ريال


آيا انسان پيروز خواهد شد؟: حقيقت و افسانه در سياست جهاني

پدیدآور: اريك فروم؛ عزت‌الله فولادوند

قيمت: 34000 ريال

العبر: تاريخ ابن خلدون (جلد 3)

پدیدآور: عبدالرحمن‌بن‌محمد ابن‌خلدون؛ عبدالمحمد آيتي

قيمت: 100000 ريال

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

پدیدآور: فاطمه جان‌احمدي؛ امير‌عباس رجبي

قيمت: 80000 ريال

تاريخ كامل (جلد سيزدهم )

پدیدآور: علي‌بن‌محمد ابن‌اثير؛ حميدرضا آژير

قيمت: 75000 ريال


العبر: تاريخ ابن خلدون

پدیدآور: عبدالرحمن‌بن‌محمد ابن‌خلدون؛ عبدالمحمد آيتي

قيمت: 100000 ريال

العبر: تاريخ ابن خلدون: فهرست اعلام

پدیدآور: عبدالرحمن‌بن‌محمد ابن‌خلدون؛ عبدالمحمد آيتي

قيمت: 60000 ريال

تاريخ كامل (جلد چهاردهم )

پدیدآور: علي‌بن‌محمد ابن‌اثير؛ حميدرضا آژير

قيمت: 110000 ريال

تاريخ كامل (جلد نهم )

پدیدآور: علي‌بن‌محمد ابن‌اثير؛ حميدرضا آژير

قيمت: 140000 ريال


العبر: تاريخ ابن خلدون

پدیدآور: عبدالرحمن‌بن‌محمد ابن‌خلدون؛ عبدالمحمد آيتي

قيمت: 70000 ريال

انسانيت: تاريخ اخلاقي سده بيستم

پدیدآور: جاناتان گلاور؛ افشين خاكباز؛ خشايار ديهيمي

قيمت: 350000 ريال

تاريخ كامل (جلد چهارم )

پدیدآور: علي‌بن‌محمد ابن‌اثير؛ سيدمحمدحسين روحاني

قيمت: 353000 ريال

تاريخ كامل (جلد هشتم )

پدیدآور: علي‌بن‌محمد ابن‌اثير؛ محمدحسين روحاني؛ حميدرضا آژير

قيمت: 120000 ريال


العبر: تاريخ ابن خلدون

پدیدآور: عبدالرحمن‌بن‌محمد ابن‌خلدون؛ عبدالمحمد آيتي

قيمت: 70000 ريال

تاريخ كامل (جلد دوم )

پدیدآور: علي‌بن‌محمد ابن‌اثير؛ محمدحسين روحاني

قيمت: 328000 ريال

تاريخ كامل (جلد يازدهم)

پدیدآور: علي‌بن‌محمد ابن‌اثير؛ حميدرضا آژير

قيمت: 180000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 3

Design and Implementation by pubiran.ir