سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 580 علوم گياهان|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (26)

درختان و درختچه‌ها‌ي ايران

پدیدآور: ولي‌الله مظفريان

قيمت: 400000 ريال

فرهنگ نامهاي گياهان ايران: لاتيني، انگليسي، فارسي

پدیدآور: ولي‌الله مظفريان

قيمت: 10000 ريال

گياهان داروئي - صنعتي (آنغوزه)

پدیدآور: گروه احياء و توسعه گياهان دارويي و صنعتي

قيمت: 28000 ريال


آناتومي گياهي

پدیدآور: محمد نادرپور؛ ناهيد مسعوديان

قيمت: 25000 ريال

درختان و درختچه‌هاي مناطق خشك و نيمه خشك

پدیدآور: حميد خيرالدين

قيمت: 58000 ريال

فرهنگ نامهاي گياهان ايران: لاتيني، انگليسي، فارسي

پدیدآور: ولي‌الله مظفريان

قيمت: 120000 ريال

گياهان داروئي - صنعتي (آويشن)

پدیدآور: گروه احياء و توسعه گياهان دارويي و صنعتي

قيمت: 45000 ريال


اصول زراعت گياهان دارويي

پدیدآور: پيام معاوني

قيمت: 20000 ريال

ديم‌كاري گياهان دارويي

پدیدآور: محمدحسين لباسچي

قيمت: 0 ريال

كشت بافت گياهي

پدیدآور: ديويد ايوانز؛ جوليان كولمن؛ آن كرنس

قيمت: 35000 ريال

گياهان داروئي - صنعتي (باريجه)

پدیدآور: گروه احياء و توسعه گياهان دارويي و صنعتي

قيمت: 30000 ريال


اطلاعات پايه‌ي تجربي درباره‌ي جامعه‌شناسي گياهي (زيگماتيستي)

پدیدآور: سيدمحمد فخرطباطبايي؛ مرتضي عطري؛ محمد لامعي

قيمت: 15000 ريال

روشهاي نوين تامين به موقع عناصر غذايي در گياهان

پدیدآور: محسن كافي؛ محمدجعفر ملكوتي؛ سيدجلال طباطبائي

قيمت: 35000 ريال

گياه‌شناسي دارويي: رده‌بندي براساس APG

پدیدآور: محمد آزادبخت؛ مسعود آزادبخت

قيمت: 220000 ريال

گياهان داروئي - صنعتي (كرفس كوهي)

پدیدآور: گروه احياء و توسعه گياهان دارويي و صنعتي

قيمت: 28000 ريال


بتالاكتامازها و مقاومت ميكروبي

پدیدآور: فرشته شاهچراغي؛ سياوش نصيري

قيمت: 35000 ريال

گياهان داروئي - صنعتي بومادران

پدیدآور: گروه احياء و توسعه گياهان دارويي و صنعتي

قيمت: 45000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 2

Design and Implementation by pubiran.ir