سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 030 دايره المعارف هاي عمومي|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (92)

اطلاعات علمي جهان (براي نوجوانان و جوانان)

پدیدآور: كلود كاناس؛ كاظم فائقي

قيمت: 40000 ريال

اطلاعات عمومي = Encyclopedia

پدیدآور: مهرداد مهرين؛ اميرافشين فتاحي

قيمت: 40000 ريال

اطلاعات عمومي پيام

پدیدآور: سيدمحمود اختريان

قيمت: 65000 ريال


600 پرسش و پاسخ

پدیدآور: اليزابت هاردي؛ محمد شمس؛ محمدرضا شمس‌

قيمت: 65000 ريال

اطلاعات عمومي

پدیدآور: عبدالحسين سعيديان

قيمت: 0 ريال

اطلاعات عمومي = Encyclopedia

پدیدآور: مهرداد مهرين؛ اميرافشين فتاحي

قيمت: 40000 ريال

اطلاعات عمومي پيام

پدیدآور: سيدمحمود اختريان؛ ناهيد فرشادمهر؛ راضيه‌السادات فروزان

قيمت: 300000 ريال


آشنايي با دانشنامه جهاني Vikipedia

پدیدآور: فاطمه حافظيان

قيمت: 100000 ريال

اطلاعات عمومي

پدیدآور: اكبر داداشي

قيمت: 3000 ريال

اطلاعات عمومي از دانش بشر

پدیدآور:

قيمت: 125000 ريال

اطلاعات عمومي پيام نوين 2000 ج1

پدیدآور: سيدجمال حيدري؛ قنبرعلي رودگر؛ افسانه لطيفي

قيمت: 0 ريال


آيا مي‌دانيد؟

پدیدآور: ب‍ي‍ت‍و س‍اگ‍ال‌؛ نادر محمدزاده

قيمت: 300000 ريال

اطلاعات عمومي

پدیدآور: مهدي سرگزي

قيمت: 17000 ريال

اطلاعات عمومي الفبايي: شامل حدود سه‌هزار مقاله، موضوع و مدخل در زمينه‌هاي گوناگون و متنوع

پدیدآور: عبدالحسين سعيديان؛ بتول مجتبوي؛ زهره مجتبوي

قيمت: 33000 ريال

اطلاعات عمومي پيام نوين 2000 ج2

پدیدآور: سيدجمال حيدري؛ قنبرعلي رودگر؛ افسانه لطيفي

قيمت: 0 ريال


اصلاعات عمومي و دانستنيها

پدیدآور: محمدعلي حشمتي

قيمت: 48000 ريال

اطلاعات عمومي = Encyclopedia

پدیدآور: مهرداد مهرين؛ بهنام ظريفيان‌صنعتكار

قيمت: 20000 ريال

اطلاعات عمومي پيام

پدیدآور: سيدمحمود اختريان

قيمت: 120000 ريال

اطلاعات عمومي جهان

پدیدآور: مريم صوفي؛ فرحناز حسن‌‌پور

قيمت: 75000 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 6

Design and Implementation by pubiran.ir