سبد خرید

هيچ محصولي براي خريد انتخاب نكرده ايد
مجموع : 0 ريال


عضویت


ثبت نام

فهرست موضوعی

آمار سایت

<

ليست كتاب در زمينه 020 علوم كتابداري و اطلاع رساني|انتشارات نگین

تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (49)

آمار در علم‌سنجي و علم اطلاعات و دانش‌شناسي

پدیدآور: پرويز نصيري؛ امير حاج‌سلماني

قيمت: 230000 ريال

خدمت عالي به مشتري: راهنمايي مختصر براي كتابداران

پدیدآور: دارلين واينگاند؛ مرضيه هدايت؛ مريم جابر

قيمت: 45000 ريال

راهنماي استفاده از رده‌بندي كنگره (ج2)

پدیدآور: فاطمه مرتضايي‌فرد

قيمت: 27500 ريال

راهنماي كتاب

پدیدآور: احسان يارشاطر؛ ايرج افشار

قيمت: 0 ريال


آمار و روشهاي كمي در كتابداري و اطلاع‌رساني

پدیدآور: عليرضا هويدا

قيمت: 200000 ريال

خلاصه مباحث اساسي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني

پدیدآور: امير متقي‌دادگر؛ علي‌اكبر احمدلو

قيمت: 100000 ريال

راهنماي عملي ويرايش 22 رده‌بندي دهدهي ديويي

پدیدآور: سانجاي‌كومار كائوشيك؛ علي مرادمند

قيمت: 35000 ريال

راهنماي كتاب

پدیدآور: احسان يارشاطر؛ ايرج افشار

قيمت: 0 ريال


دانشنامه كتابداري و اطلاع‌رساني

پدیدآور: پوري سلطاني؛ فروردين راستين

قيمت: 90000 ريال

راهنماي كتاب

پدیدآور: احسان يارشاطر؛ ايرج افشار

قيمت: 0 ريال

راهنماي كتاب

پدیدآور: احسان يارشاطر؛ ايرج افشار

قيمت: 0 ريال


راهنماي استفاده از رده‌بندي كنگره

پدیدآور: فاطمه مرتضايي‌فرد

قيمت: 170000 ريال

راهنماي كتاب

پدیدآور: احسان يارشاطر؛ ايرج افشار

قيمت: 0 ريال

راهنماي كتاب

پدیدآور: احسان يارشاطر؛ ايرج افشار

قيمت: 0 ريال


حفاظت و نگهداري مواد كتابخانه‌اي

پدیدآور: بابك پرتو

قيمت: 12500 ريال

راهنماي استفاده از رده‌بندي كنگره (ج1)

پدیدآور: فاطمه مرتضايي‌فرد

قيمت: 65000 ريال

راهنماي كتاب

پدیدآور: احسان يارشاطر؛ ايرج افشار

قيمت: 0 ريال

راهنماي كتاب

پدیدآور: احسان يارشاطر؛ ايرج افشار

قيمت: 0 ريال

 

مشاهده صفحه 1از 3

Design and Implementation by pubiran.ir